SIKÇA SORULAN SORULAR

"Deprem Riski" denince ne anlaşılmalıdır?

•  Dinamik bir etkiye (deprem) maruz kalan yapılar gözle görülmeyecek düzeylerden başlayıp toptan göçmeye kadar değişik düzeylerde olmak üzere hasar görebilirler. Bu hasar, depremin şiddeti ile artar ve yapıyı deprem öncesi durumuna getirmek de hem ekonomik hem de teknik yönden güçleşir. Dolayısıyla, ilerideki bir depremin olası şiddetine bağlı olarak, ortaya çıkabilecek hasarı tahmin etmek ve bu riski sayısal olarak yapı maliyetinin bir oranı biçiminde ifade etmek, gerçekçi sonuçlara ulaşmak için çok önemlidir.

"Deprem Güvenliği" denince ne anlaşılmalıdır?

•  Can Güvenliği: Yapıların dinamik etki (deprem) sırasında can güvenliğini sağlaması

•  Yapıda Hemen Kullanım: Yapıların herhangi bir dinamik etkiye maruz kalması halinde, daha sonra işlev kaybına neden olmayacak şekilde davranmaları ve bu etki ortadan kalktığında yapının normal işlevine devam etmesi durumu

Deprem performans değerlendirmesinde nasıl bir işlem uygulanır?

•  Öncelikle binanın projelerinin temin edilmesi istenir ve kontroller projeye uygunluğa göre gerçekleştirilir. Eğer binaya ait projeler bulunamaz ise taşıyıcı sistem rölevesi çıkarılır. Rölöve aşamasından sonra ilgili yönetmelik gereği taşıyıcı elemanların malzeme özelliklerini belirlemek amacıyla karot alınması ve basınç deneylerinin yanı sıra profometre ile donatı okuması ve paspayları kaldırılarak çap ve korozyon kontrolleri yapılır. Yönetmeliğe göre taşıyıcı sistemden toplanan bilgilerden sonra EQ-Fast ivme-ölçeri ile binanın serbest titreşim periyodu ve binanın oturduğu zeminin serbest titreşim periyodu belirlenerek bina ve zemin arasında bir rezonans durumu olup olmadığı tespit edilir. Sonrasında ofis çalışmaları başlar. Eldeki veriler EQ-Fast uzman sistemine ve STA4-Cad programına aktarılır.

Tahribatsız olarak beton dayanımının belirlenmesi mümkün müdür?

•  Schmidt Çekici ile Beton Dayanımlarının Hesaplanması: Karot alınamayan binalarda, tahribatsız olarak, beton dayanımı Schmidt Çekici ile yaklaşık olarak hesaplanmaktadır. Ancak Türk Deprem Yönetmeliği 2007 Mevcut Binaların Güçlendirilmesi ve Değerlendirilmesi kapsamında binalardan yönetmeliğin öngördüğü sayıda karot numunesi almak mecburidir.

Tahribatsız olarak donatı kontrolü yapılabilir mi?

•  Profometre ile Donatı Kontrolü: Donatı okuma cihazları ile taşıyıcı sistem elemanlarının sahip oldukları boyuna donatılar tespit edilmekte, süneklik açısından son derece önemli olan etriye aralıklarının tespiti gerçekleştirilmektedir. Fakat bu cihazların yanı sıra Türk Deprem Yönetmeliği 2007 Mevcut Binaların Güçlendirilmesi ve Değerlendirilmesi kapsamında yönetmeliğin öngördüğü sayıda taşıyıcı elemanda paspayı sıyrılarak donatı çapı ve korozyon kontrolu yapılması mecburidir.

Raporlar sonucunda binanın durumu nasıl anlaşılır?

•  Binanın deprem risk performansı, dört ayrı kategoride,

A - Düşük

B - Kabul edilebilir

C - Yüksek

D - Çok yüksek riskli

olmak üzere sınıflandırılır.

•  Binanın, farklı deprem şiddetleri için ortalama olarak alabileceği hasar oranları % olarak tespit edilir.

•  Binanın - var ise - kusurlu yerleri belirlenir.

•  Hasar / Hasarsızlık durumu raporu çıkarılır.

•  Yapılan statik analizler neticesinde de güçlendirme gereksinimi olup olmadığı belirlenir.

Hazırlanacak raporlar nerelerde kullanılabilir?

Raporlarımız,

•  Ruhsat ve iskan işlemlerinde, BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 13.04.2006 tarihli B.09.0.YYG.0.15.00.07/1493 sayılı Yapı Denetimi Genelgesi 2., 3. ve 4. maddeleri bağlamında Teknik Uygulama Sorumlusunun denetiminde ve onayıyla her resmi makamda,

•  Alım - Satımlarda,

•  Emlak kiralamada,

•  Konutlarınızda huzurlu ve güvenli bir şekilde oturmak için kullanılmak üzere hazırlanır.

 
IB-TEC Internasyonal Bina Teknolojisi Cihaz San. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.