Hakkımızda  

IB-TEC Internasyonal Bina Teknolojisi Cihaz San. İnş. ve Tic. Ltd. Şti., 17 Ağustos 1999 depreminden sonra, ülkemizde önem kazanan “mevcut yapıların deprem risk analizi” konusunda görülen eksiklik nedeni ile 2001 yılında kurulmuş bir yüksek teknoloji şirketidir.

Şirketimiz, EQ-FAST uzman sistemi ile çok kısa sürede ve düşük maliyetle binaların deprem riskini belirler. Şirketimizin Türkiye'de tek temsilcisi bulunduğu bu sistem, Gerling Global Re Şirketi öncülüğünde Almanya'nın Aachen Teknik Üniversitesi ve Köln Deprem Merkezi tarafından geliştirilmiştir.

EQ-FAST uzman sistemi;
• Avrupa Birliği Patent Ofisi (Patent)
• Avrupa Birliği Komisyonu Ortak İnceleme Merkezi (Patent)
• Alman Bağımsız Denetleme Kurumu TÜV-Rheinland Group (Sertifika)
• Aachen Teknik Üniversitesi (Sertifika ve Onay)
• Türk Patent Enstitüsü (Patent Sertifikası)
• Türk Patent Enstitüsü (Marka Tescil Belgesi)
• İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) (Onay raporu - 2001)
• İTÜ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma (UYG-AR) Merkezi
Zeytinburnu Pilot Projesi (ZPP) (Teknik Kalibrasyon Raporu - 2005)
ile tescil edilmiştir.

2004 yılında İstanbul Deprem Master Planı (İDMP) çerçevesinde gerçekleştirilen Zeytinburnu Pilot Projesi (ZPP) kapsamında 45 adet bina EQ-FAST Uzman Sistemi ile incelenmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından onaylanmıştır. 2009 yılında, İDMP Master Planı çerçevesinde, Fatih İlçesinde 220 adet ve Küçükçekmece İlçesinde 250 adet binanın deprem risk analizi gerçekleştirilmiştir. Günümüze kadar gerek anılan ilçelerdeki stok ölçümler, gerekse talep üzerine yapılan münferit bina ölçümleri sonucunda 3.000.000 m²'nin üzerinde konut ve işyeri için deprem performans değerlendirmesi yapan şirketimiz, inşaat ve jeofizik mühendislerinden oluşan uzman kadrosu ile faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir.

 
IB-TEC Internasyonal Bina Teknolojisi Cihaz San. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.